فهرست سرویس های اینترنت پرسرعت

کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد

کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد

نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 5 است

در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند

قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس می باشد که در هنگام خرید 9% مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد

کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد

پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد

هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد

فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد

سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد